Lærerinfo Metode Trinmål Opgaver Livsspillet Download
Livsspillet    
Livsspillet er afslutningen på arbejdet med hjemmesiden Santa Clara. Spillet fungerer som en repetition af de informationer og den viden, som eleverne har opnået ved at arbejde med hjemmesiden og med opgaverne.

Eleverne skal nu bruge den opnåede viden for at gennemføre livsspillet. Udfordringen er at få 5 af børnene fra Santa Clara i skole. Dette er ikke altid så let, hverken i virkeligheden eller i spillet. Der opstår en masse forhindringer, som kun kan overvindes, hvis man kan svare på spørgsmål eller løse opgaver.

Spillet indeholder flere facetter, der griber ind i hinanden og tilsammen udgør livet. Spillets børn møder naturkatastrofer og andet, de ikke selv er herrer over. Til gengæld kan de hjælpe hinanden og på den måde ændre på deres muligheder.

Spillet konkretiserer, at de bedste løsninger findes, hvis man arbejder sammen og viser solidaritet med hinanden. Derfor skal spillet udføres i grupper, Eleverne opdeles i max. 5 grupper (2-3 elever pr. gruppe). Hver gruppe har ansvaret for 1 barn. således at 2-3 elever arbejder sammen i spillet. De enkelte grupper er endvidere afhængige af hjælp fra andre grupper. Der kan være op til 15 elever med i et spil.
  spil
Livsspillet kan købes ved henvendelse til International Børnesolidaritet. Købespillet er udført i holdbart materiale, så det kan genbruges. Prisen er 150 kr. pr. spil, og 50 kr. for de efterfølgende spil, såfremt de er bestilt samtidig.
 
Adia Jaqueline Victor Angel Francisco Marta Fatima Santa Clara Klubben Lærerinfo Kontakt
International Børnessolidaritet