Lærerinfo Metode Trinmål Opgaver Livsspillet Download
  Hjemmesiden lægger op til, at der arbejdes tværfagligt indenfor fagene:
dansk, historie,sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samt faget natur og teknik.

I det følgende er beskrevet, hvilke trinmål arbejdet med hjemmesiden opfylder.
Trinmålene refererer til Undervisningsministeriets Fælles mål 2009 for 3.-4. klasse
         
  Dansk (det talte sprog):     Historie:     Natur og teknik:
 • Bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe
 • Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
 
 • Fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv
 • Kende til hverdagen i andre kulturer
 • Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv
 
 • Beskrive enkle og vigtige regler for sund levevis
 • Beskrive og give eksempler på menneskers levevilkår i andre kulturer på forskellige udviklingstrin i forhold til egne levevilkår
  Dansk (det skrevne sprog – skrive):     Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (4. -6. klasse)     Elevernes alsidige personlige udvikling:
 • Bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker
 
 • Beskrive den daglige livsstils betydning for sundheden, herunder mad og måltider, stimulanser, bevægelse og fysisk aktivitet
 • Sammenligne forskellige former for bolig- og familieformer
 • Vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i sociale netværk
 • Opnå kendskab til sammenhænge mellem miljø, klima, sundhed og forbrug
 
 • Evnen til aktivt at opsøge og udnytte faglig viden fra relevante medier i forhold til et personligt og socialt meningsfuldt projekt
 • Nysgerrighed og lyst til at lære
 • Evnen til at tænke og handle kreativt
 • Evnen til aktivt at indgå i fællesskaber

 

  Dansk (det skrevne sprog - læse):    
 • Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk
 • Læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse
   
 
Adia Jaqueline Victor Angel Francisco Marta Fatima Santa Clara Klubben Lærerinfo Kontakt
International Børnessolidaritet